Linie anděla strážného – na ruce ji mají jen šťastlivci

Linie anděla strážného – na ruce ji mají jen šťastlivci


Linie strážného anděla vás chrání před problémy a problémy

Tuto linku má jen velmi málo lidí. Ale ti, kteří to mají, se mohou považovat za skutečné štěstí.

V chiromantii symbolizuje linie anděla strážného mocnou ochranu. Říká, že člověka chrání vyšší síly, a také že ho chrání jeho anděl strážný. Má několik dalších jmen – linie Mars a linie-sestra. Ale ne každý má tento silný ochranný symbol.

Jak silná je obrana Angels závisí na umístění linie. Pokud se táhne rovnoběžně s linií života a prakticky opakuje svou délku, představuje silnou ochranu. Vyšší síly vždy ochrání majitele takového znamení. Někdy se čára táhne podél linie života, ale pouze její malý úsek. Pokud je zároveň někde přerušena čára života, vypadá to slabě, symbolizuje to potíže a neštěstí v životě člověka. Ale přítomnost linie Marsu toto negativum neutralizuje. Říká, že člověk se s nebezpečím vyrovná díky pomoci vyšších sil. Pokud se čára nachází na pravé dlani, ukazuje osobní zásluhy majitele. Díky svým dobrým skutkům získal člověk ochranu anděla strážného, ​​a proto se nyní může spolehnout na jeho pomoc. Pokud je čára naopak na levé dlani, znamená to dědičnost. Ochrana vyšších sil se na takové lidi přenáší od jejich předků.

Linie anděla strážného - na ruce ji mají jen šťastlivci

Podívejte se více:

Tito lidé dosahují úspěchu bez problémů. Nejen, že se dokážou dostat z nejtěžších situací, ale dokážou snadno překonat trable, které by ostatní mohly zlomit.